Power to You(th)! training

Update (Jan 2022): Deze training is volledig herontworpen en ontwikkeld als online leertraject inclusief 7 E-learning modules op het HOP platform en 7 live online Zoom sessies

In de periode van Maart – Mei 2022 faciliteer ik de internationale training Power to You(th)!. Deze training (voor jongerenwerkers/jongerenleiders in Europa) is gericht op empowerment van jongeren uit achterstandssituaties en het vergroten van inclusieve jongerenparticipatie binnen de organisatie.  Deelnemers zullen meer leren over empowerment als leerproces en hoe zij Erasmus+/European Solidarity Corps activiteiten kunnen inzetten om dit leerproces bij jongeren uit achterstandssituaties binnen hun jongerenwerk te versterken. Deze training heeft een blended ontwerp, waarbij in verschillende fasen zowel internationaal van elkaar geleerd wordt en daarnaast ook daadwerkelijk activiteiten worden uitgevoerd in de eigen lokale praktijk.

De locaties en data zijn:

Fase 1: Online – 7 & 9 Maart (10:30 – 13:00)

Fase 2: Residentieel* (Luxemburg Stad) – 30 Maart – 2 April

Fase 3: Lokale activiteiten

Fase 4: Online – Impact en evaluatie bijeenkomst – 21 mei (10:30 – 13:00)

*Indien Covid-19 het niet toestaat om residentieel bij elkaar te komen zal gekeken worden naar een volledige online editie.

Voertaal: Engels

Deadline voor aanmeldingen: 21 januari 2022

Voor meer informatie en aanmeldingen – zie de website van SALTO YOUTH