Categorie archief: Empowerment

empowerment

E-learning ontwikkelen

Sinds 2019 hou ik mij bezig met E-learning. Allereerst begon ik online bijeenkomsten te faciliteren via Zoom, maar sinds ik in oktober 2021 een opleiding E-learning volg, richt ik mij ook op het ontwikkelen van E-learning modules en blended leertrajecten. Mijn ambitie voor de komende jaren is mijzelf dan ook verder te specialiseren op dit vlak.

Momenteel ben ik op zoek naar organisaties en bedrijven waarvoor ik E-learning trajecten en modules kan ontwerpen en ontwikkelen.

Neem contact met mij op bij interesse of vragen hierover

Power to You(th)! training

Update (Jan 2022): Deze training is volledig herontworpen en ontwikkeld als online leertraject inclusief 7 E-learning modules op het HOP platform en 7 live online Zoom sessies

In de periode van Maart – Mei 2022 faciliteer ik de internationale training Power to You(th)!. Deze training (voor jongerenwerkers/jongerenleiders in Europa) is gericht op empowerment van jongeren uit achterstandssituaties en het vergroten van inclusieve jongerenparticipatie binnen de organisatie.  Deelnemers zullen meer leren over empowerment als leerproces en hoe zij Erasmus+/European Solidarity Corps activiteiten kunnen inzetten om dit leerproces bij jongeren uit achterstandssituaties binnen hun jongerenwerk te versterken. Deze training heeft een blended ontwerp, waarbij in verschillende fasen zowel internationaal van elkaar geleerd wordt en daarnaast ook daadwerkelijk activiteiten worden uitgevoerd in de eigen lokale praktijk.

De locaties en data zijn:

Fase 1: Online – 7 & 9 Maart (10:30 – 13:00)

Fase 2: Residentieel* (Luxemburg Stad) – 30 Maart – 2 April

Fase 3: Lokale activiteiten

Fase 4: Online – Impact en evaluatie bijeenkomst – 21 mei (10:30 – 13:00)

*Indien Covid-19 het niet toestaat om residentieel bij elkaar te komen zal gekeken worden naar een volledige online editie.

Voertaal: Engels

Deadline voor aanmeldingen: 21 januari 2022

Voor meer informatie en aanmeldingen – zie de website van SALTO YOUTH

Training integratie jonge vluchtelingen (aanmeldingen geopend)

Op 14 en 15 april faciliteer ik een 24-uurs training gericht op het uitwisselen van tips en ervaringen over hoe de subsidieprogramma’s Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps gebruikt kunnen worden om jonge vluchtelingen en asielzoekers te betrekken bij activiteiten binnen het jongerenwerk en zo hun integratie te bevorderen. Deze training is voor: – jongerenwerkers die werken met jonge vluchtelingen/asielzoekers en weinig/geen kennis hebben van de Europese programma’s; – jongerenwerkers met ervaring van de Europese programma’s en meer kennis willen over het werken met jonge vluchtelingen/asielzoekers. Voor meer informatie en aanmeldingen – zie de website van Erasmus+

Call for applications

On May 25-30 2019 I will be facilitating the international training course “The Learning Impact for You(th)!”, which will take place in Beaufort, Luxembourg. Currently we are open for applications from interested participants.

This training course is focused on increasing the impact of non-formal learning experiences of young people by sharing practical methods on how to support young people to reflect, record and communicate their learning. We are looking for participants (youth workers, youth leaders, mentors, coaches and teachers) that work with young people in a non-formal learning setting and that would like to improve their activities in such a way that it is maximizing the learning of young people.

The application is through the SALTO Youth website and the deadline for applications is March 29th, 2019. Please spread the word in your networks! Thank you!

NOT beurs

Afgelopen week liep ik rond bij de Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling Beurs.  Het werd een zeer inspirerende dag met veel fijne gesprekken en een aantal onverwachte ontmoetingen met personen waar ik de komende tijd zeker contact mee zal zoeken.

Nu eerst naar Ierland voor de internationale trainerpoolmeeting binnen het Europese Erasmus+ jongerenprogramma.

To be continued!

 

Internationaal studiebezoek Integration of Young Refugees

In het kader van het Europese jongerenprogramma Erasmus+ heb ik een studiebezoek gefaciliteerd voor 26 professionals die werken met jonge vluchtelingen. Het studiebezoek was gericht op het uitwisselen van ervaringen tussen professionals over hoe de integratie van jonge vluchtelingen bevorderd kan worden en het bezoeken van een aantal goede praktijkvoorbeelden in Nederland waar dit concreet gedaan wordt.

Een verslag hierover is te vinden op de website van het Erasmus+ Jeugd programma

Ik kijk vol trots terug op een succesvol event!

Een bewogen najaar

Het bijwerken van mijn website is het afgelopen najaar blijkbaar niet de hoogste prioriteit geweest. Ik heb vele trainingen mogen verzorgen en daar lag dan ook mijn volledige focus. Nu het bijna kerstvakantie is is het tijd voor een korte reflectie op de afgelopen maanden en een korte update van een aantal mooie momenten:

Vanaf dit najaar ben ik betrokken bij het 3-jarige Becoming Part of Europe project, waarbij in diverse Europese landen goede praktijkvoorbeelden worden verzameld op het gebied van integratie van jonge vluchtelingen die uiteindelijk tot goede beleidsvoorstellen zullen leiden in de diverse Europese landen. De eerste internationale conferentie vond begin oktober plaats en zorgde voor een Conferentie 2017inspirerende inzichten op het gebied van integratie van jonge vluchtelingen. Met deze inzichten zal ik in februari 2018 een internationaal studiebezoek verzorgen waarbij Europese jongerenwerkers concrete projecten zullen bezoeken en zullen leren van elkaars goede lokale praktijkvoorbeelden bij verschillende organisaties in Europa.

Ik ben verder als trainer verbonden aan FC de Krachtpatsers. Wij geven trainingen op middelbare scholen op het gebied van wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en sociale veiligheid in klassen.  Aan het begin van het nieuwe schooljaar (september en oktober) heb iimg_9469k een aantal geweldige trainingen mogen geven aan nieuwe brugklassers en andere klassen voor een goede gezamenlijke start. Een ander project waar ik samen met FC de Krachtpatsers aan mag werken, is het nieuwe Eigen Kracht Project op basisscholen (groep 7 & 8), mede mogelijk gemaakt door het Humanisme fonds. Het project is gericht op het vergroten van de kracht en invloed van deze kinderen. Een mooie en spannende uitdaging om in 4x een lesuur samen met de kinderen over deze thema’s de diepte in te mogen gaan.

Naast mijn trainingen aan Europese vrijwilligers binnen het Europese jongerenprogramma Erasmus+ heb ik ook, net als vorig jaar, workshops mogen verzorgen voor een grote groep internationale scholieren op Het Baarnsch Lyceum die in het kader van de Europaweek een week op uitwisseling komen.  Vaak wordt onderschat hoe belangrijk een goede kennismaking is voor een goed verloop van een groepsuitwisseling tussen verschillende culturen. Het is goed te zien dat Het Baarnsch Lyceum daar echt werk van maakt!img_9781

Last but not least..omdat het hier vaak gaat over mijn trainingen en workshops wilde ik als laatste vermelden dat ik als tegenhanger van het mooie vak trainer ook mijn andere kernkwaliteiten in mag zetten. Als extern beoordelaar voor het Europese jongerenprogramma Erasmus+ Jeugd beoordeel ik inhoudelijk projectaanvragen en selecteer deze op kwaliteit. Ik doe dit reeds jaren met veel plezier. Het geeft mij een goed inzicht in thema’s en trends op het gebied van jongeren in Europa. Het is duidelijk zichtbaar dat integratie en verbinding belangrijke thema’s zijn in de huidige maatschappij. Het is voor mij wederom een bevestiging dat ik met mijn werk kan bijdragen aan een betere maatschappij.

Op naar een mooi 2018!

 

 

Training aan Europese vrijwilligers

Regelmatig geef ik trainingen aan EVS vrijwilligers binnen het Europese jongerenprogramma Erasmus+. Dit zijn Europese vrijwilligers van 17-30 jaar oud, die voor een half jaar tot een jaar naar een ander Europees land gaan om daar vrijwilligerswerk te doen. Voor meer informatie en mogelijkheden kunt u kijken op de website van Erasmus+ Jeugd.

Afgelopen week heb ik een 5-daagse On Arrival training gegeven aan 13 van deze buitenlandse vrijwilligers die in Nederland een half jaar tot een jaar vrijwilligerswerk komen doen. Een geweldige training die ik, samen met mijn collega trainers, op maat maak voor de deelnemers en gericht is op een goede voorbereiding op hun eerste fase van hun EVS. De trainingen zijn gericht op cultuur en cultuurschok, persoonlijke en professionele ontwikkeling. Een kleine impressie van de afgelopen training: img_7515 img_7498 img_7513 img_7527