Workshop Intercultureel Leren

Elk persoon heeft ideeën, meningen en oordelen over de wereld en personen om zich heen. Dit wordt vaak door onbewuste zaken beïnvloed, zoals je persoonlijke geschiedenis, je karakter, de opvoedingsnormen en waarden van je ouders en de cultuur waaruit je komt. Deze diversiteit maakt de wereld uniek.

Echter, het levert problemen op als iemand bijvoorbeeld snelle conclusies trekt die niet perse waar zijn of als je je eigen mening als enige waarheid beschouwt en je veronderstelt dat iedereen jouw logica volgt. Bewustwording van je eigen referentiekader is belangrijk om jezelf en anderen te begrijpen.

Het uitleggen van het concept ‘referentiekader’ aan jongeren is geen gemakkelijke opgave. Respect hebben voor andersdenkenden wordt wel onderwezen op school, maar het blijft vaak bij het benoemen van het woord en jongeren worden niet daadwerkelijk gestimuleerd te reflecteren op hun eigen referentiekader.

Deze workshop gaat een stap verder: door middel van ervaringsleren worden jongeren uitgedaagd buiten hun eigen kaders te denken en vraagtekens te zetten bij wat zij eerst als dé waarheid aannamen. Het doel is dat ze hierdoor zichzelf en de anderen beter leren kennen en begrijpen.

Voor wie
Ik verzorg workshops op maat voor scholen,  jongerenorganisaties of andere instellingen.

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van de wensen van de organisatie. Neem contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek of offerte.